Zijn er gezondheidsrisico's door elektrische en magnetische velden bij pocketveren matrassen?

Inleiding

We worden dagelijks blootgesteld aan elektrische en magnetische velden op verschillende manieren, bijvoorbeeld bij het gebruik van een haardroger, scheerapparaat, computer of televisie. De mogelijke effecten van blootstelling aan deze elektrische en magnetische velden veroorzaakt bezorgdheid en discussie. Ook in relatie met pocketveren matrassen is er soms bezorgdheid. Quiesco rebelleert al sinds 1989 tegen foutieve informatie die op het internet verspreid wordt. Daarom vinden we het belangrijk je meer duidelijkheid te geven over elektrische en magnetische velden, en de relatie met pocketveren matrassen.


Wat zijn elektrische en magnetische velden? 

Elektrische en magnetische velden zijn onzichtbare gebieden van energie, vaak aangeduid als straling, die in verband worden gebracht met het gebruik van elektrische stroom en verschillende vormen van natuurlijke en door de mens vervaardigde verlichting. EMV's worden gewoonlijk ingedeeld in een van de twee categorieën op basis van hun frequentie:

  • Niet-ioniserende: straling van laag niveau die over het algemeen als onschadelijk voor de mens wordt beschouwd
    • Voorbeelden: haardrogers, microgolfovens, computers, WiFi, gsm’s, scheerapparaat
  • Ioniserend: straling met een hoog stralingsniveau die cellulaire schade en DNA-schade kan veroorzaken
    • Voorbeelden: zonlicht, ultraviolet licht, röntgenstraling.
Elektro magnetisch veld spectrum

Kan een elektrisch magnetisch veld schadelijk zijn voor mijn gezondheid? 

In de jaren ‘70 is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van elektrische en magnetische velden met zeer lage frequenties. Zoals veel voorkomende energiebronnen: hoogspanningsleidingen of huishoudelijke apparaten. De studies die zijn uitgevoerd bij volwassenen tonen geen verband tussen blootstelling aan elektrische en magnetische velden en kanker bij volwassenen, zoals leukemie, hersenkanker en borstkanker.

Nu, in het tijdperk van mobiele telefoons, draadloze routers en het internet der dingen, die allemaal gebruik maken van elektrische en magnetische velden, blijft er bezorgdheid bestaan over mogelijke verbanden tussen EMV en nadelige gezondheidseffecten. Deze blootstellingen worden actief bestudeerd door NIEHS beveelt aan voortdurend voorlichting te geven over praktische manieren om blootstelling aan EMV's te verminderen.

Voor zover bekend zijn elektromagnetische velden niet gevaarlijk voor de gezondheid van mensen.


Elektrische en magnetische velden in relatie tot pocketveren matrassen. 

Op het internet vind je artikels die suggereren dat pocketveren matrassen elektrische en magnetische velden versterken. 

In onderstaande video die geplaatst werd op YouTube test men met een EMF-meter (elektromagnetische stralingsdetector) of een vering matras een effect heeft op het elektromagnetisch veld. 

SPOILER ALERT: De vering matras heeft GEEN impact op het electro-magnetisch veld. 

In de video wordt een binnenveringmatras, ook wel een Bonellveringmatras genoemd, gebruikt. Bij dit type matras zijn de spoelen onderling verbonden met een strak gespannen draad.

Factcheck:

De misvatting dat veringmatrassen kanker zouden bevorderen kwam van een 'Scientific American' blog post die de resultaten van een al zeer speculatief artikel verkeerd interpreteerde.

Bewering: Spiraalmatrassen veroorzaken kanker door het versterken van radiogolven.

Beoordeling: Vals.

Conclusie

Er is geen enkele wetenschappelijke studie is die een verband aantoont tussen slapen op pocketveren matrassen en negatieve effecten op de gezondheid.

Ben je er desondanks toch niet gerust op? Dan raden we je aan om niet te kiezen voor een pocketveren matras. Je bed is immers een plek om tot rust te komen. Kies daarom voor een oplossing waarbij jij je helemaal goed voelt.

Een natuurlatex matras met een manueel instelbare lattenbodem zou een ideaal alternatief kunnen zijn. Bronnen: